Login    
 Article Details
FDZP.226.07.2019 Dostawa artykułów i wyrobów biurowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.03.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 08.03.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 08.03.2019 r.

Istotne postanowienia Umowy- data publikacji 08.03.2019 r.

Pozostałe załączniki do SIWZ- data publikacji 08.03.2019 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 15.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 20.03.2019 r.

Wynik- data publikacji 25.04.2019 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 3/8/2019
Number of Views: 614

Return