Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.07.2019 Dostawa artykułów i wyrobów biurowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.03.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 08.03.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 08.03.2019 r.

Istotne postanowienia Umowy- data publikacji 08.03.2019 r.

Pozostałe załączniki do SIWZ- data publikacji 08.03.2019 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 15.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 20.03.2019 r.

Wynik- data publikacji 25.04.2019 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-03-08
Liczba wyświetleń: 613

Wróć