Login    
 Article Details
FDZP.226.09.2019 Przebudowa Pracowni Hemodynamiki

 Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 26.04.2019 o godz. 10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 10.04.2019r.

 SIWZ - data publikacji 10.04.2019r.

 Formularz oferty zał nr 1 - data publikacji 10.04.2019r.

 Istotne postanowienia umowy zał. nr 7 - data publikacji  10.04.2019r.

 Pozostałe załączniki - data publikacji 10.04.2019r

Dokumentacja techniczna - data publikacji 10.04.2019r.

Informacja z OTWARCIA  OFERT - data publikacji 26.04.2019r.

Informacja z WYBORU OFERT - data publikacji 12.06.2019r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 4/10/2019
Number of Views: 694

Return