Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.18.2019Dostawa łóżek,szafek przyłóżkowych,materacy dla O.Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2019 r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10:30

Nowy termin !!!!

Termin składania i otwarcia ofert upływa w dniu 26.04.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 26.04.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 12.04.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 12.04.2019 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 12.04.2019 r.

Załączniki do siwz- data publikacji 12.04.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 1- data publikacji 18.04.2019 r.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 23.04.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 23.04.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 23.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 26.04.2019 r.

Unieważnienie-pakiet nr 2- data publikacji 30.04.2019 r.

Wynik- pakiet nr 1- data publikacji 14.05.2019 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-04-12
Liczba wyświetleń: 733

Wróć