Login    
 Article Details
FDZP.226.21.2019Dostawa sprzętu medycznego dla O.Neurologii z Pododdz.Udarowym i O.Internistycznego

Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 10.05.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 02.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 02.05.2019 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 02.05.2019 r.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- data publikacji 02.05.2019 r.

Załączniki do siwz.- data publikacji 02.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 07.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 10.05.2019 r.

Unieważnienie pakiet nr 3 i 5- data publikacji 15.05.2019 r.

Wynik- data publikacji 31.05.2019 r.

 

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 5/2/2019
Number of Views: 803

Return