Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.19.2019 Dostawy sprzętu do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy do aparatu PRISMAFLEX

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2019r.  o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 15.05.2019r.   o godz.  11:30

Ogłoszenie o zamówieniu- data publikacji 07.05.2019r

SIWZ- data publikacji 07.05.2019r

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 07.05.2019r

Pozostałe załączniki - data publikacji 07.05.2019r

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 09.05.2019r

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 10.05.2019r

Odpowiedzi na pytania 3 - data publikacji 13.05.2019r

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 15.05.2019r

Wybór oferty- data publikacji 23.05.2019r


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-05-07
Liczba wyświetleń: 563

Wróć