Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.17.2019 Usługa UBEZPIECZENIA

 Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2019r. o godz.10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 22.05.2019r. o godz. 10:30

  NOWY  TERMIN  !!!

  Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2019r. o godz.10:00

  Termin otwarcia ofert w dniu 28.05.2019r. o godz. 10:10

 

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 13.05.2019r.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.I - data publikacji 13.05.2019r.

 Opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 13.05.2019r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia - data publikacji 21.05.2019r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia II - data publikacji 23.05.2019r.

Wyjaśnienia do SIWZ - data publikacji 23.05.2019r.

Modyfikacja załącznika nr 5 - data publikacji 23.05.2019r.

Wyjaśnienia do SIWZ KOREKTA - data publikacji 24.05.2019r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 28.05.2019r.

Informacja z WYBORU  ofert - data publikacji 04.06.2019r.

Informacja z WYBORUofert korekta- data publikacji 05.06.2019 r.

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-05-13
Liczba wyświetleń: 719

Wróć