Login    
 Article Details
FDZP.226.22.2019 Przebudowa fragmentu Chirurgii Ogólnej i Urazowej

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 12.06.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikcji 28.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 28.05.2019 r.

Istotne Postanowienia Umowy- data publikacji 28.05.2019 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 28.05.2019 r.

Dokumentacja Techniczna- data publikacji 28.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 12.06.2019 r.

Unieważnienie postępowania- data publikacji 30.08.2019 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 5/28/2019
Number of Views: 671

Return