Login    
 Article Details
FDZP.226.24.2019 Adaptacja pomieszczeń Pracowni TK

 Termin skladania ofert upływa w dniu 19.06.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 19.06.2019r. o godz.10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.06.2019r.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji - 04.06.2019r.

 Załączniki do SIWZ - data publikacji 04.06.2019r.

 Dokumentacja zasilacza UPS - data publikacji 04.06.2019r.

 DTR-ka Tomografu - data publikacji 04.06.2019r.

 PFU Adaptacja Pracowni TK - data publikacji 04.06.2019r.

 Projekt lokalizacji TK osłona stała - data publikacji 04.06.2019r.

 Istotne postanowienia umowy - data publikacji 04.06.2019r.

 Modyfikacja SIWZ - data publikacji 06.06.2019r.

 Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia - data publikacji 06.06.2019r.

 Informacja o UNIEWAŻNIENIU postępowania - data publikacji 24.06.2019r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/4/2019
Number of Views: 554

Return