Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.26.2019 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2019r  o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 12.07.2019r  o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publi8kacji 28.06.2019

SIWZ - data publikacji 28.06.2019

Załączniki do SIWZ - data publikacji 28.06.2019

Opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 28.06.2019

PFU Adaptacja Pracowni RTG - data publikacji 28.06.2019

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 28.06.2019

Modyfikacja SIWZ - data publikacji 04.07.2019

Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA - data publikacji 04.07.2019

Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA II - data publikacji 09.07.2019

Modyfikacja SIWZ II - data publikacji 09.07.2019

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 12.07.2019

Informacja o UNIEWAŻNIENIU postępowania - data publikacji 17.07.2019


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-06-28
Liczba wyświetleń: 542

Wróć