Login    
 Article Details
FDZP.226.28.2019 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ RTG

 Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2019r o godz. 10:00

Termin otrwarcia ofert w dniu 19.08.2019r o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 02.08.2019r

SIWZ- data publikacji 02.08.2019r

Załączniki do SIWZ- data publikacji 02.08.2019r

Opis przedmiotu zamówienia- data publikacji 02.08.2019r

Dokumentacja techniczna - data publikacji 02.08.2019r

PFU Adaptacja Pracowni RTG - data publikacji 02.08.2019r

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 02.08.2019r

Modyfikacja- data publikacji 09.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-  data publikacji 09.08.2019 r.

Zmodyfikowana SIWZ- data publikacji 09.08.2019 r.

Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia- data publikacji 09.08.2019 r.

Zmodyfikowane Istotne Postanowienia Umowy- data publikacji 09.08.2019 r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 19.08.2019r

WYBÓR OFERTY - data publikacji 21.08.2019r


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/2/2019
Number of Views: 590

Return