Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.27.2019 Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni

 Termin składania ofert  upływa w dniu 21.08.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert  w dniu  21.08.2019r. - godz. 10:30

NOWY TERMIN !!!

Termin składania ofert  upływa w dniu 03.09.2019r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert  w dniu  03.09.2019r. - godz. 10:30

 

Ogłoszenie o  zamówieniu - data publikacji 05.08.2019r.

SIWZ - data publikacji - 05.08.2019r.

Załączniki do SIWZ - data publikacji 05.08.2019r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji - 05.08.2019r.

Miesięczny harmonogram zaangażowania planowanych prac - data publikacji - 05.08.2019r.

Zał 1A część A przedmiot zamówienia sprzęt - data publikacji 05.08.2019r.

Zał.1A część B system  komputerowy - data publikacji 05.08.2019r.

Zał.1A część C przedmiot zamówienia zestawienie - data publikacji 05.08.2019r.

Podział etapu III na części - data publikacji 05.08.2019r.

Podzial etapu III na części - zestawienie powierzchni- data publikacji 05.08.2019r.

DOKUMENTACJA  TECHNICZNA - data publikacji 05.08.2019r.

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 05.08.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 07.08.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - data publikacji 16.08.2019r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 23.08.2019r.

Istotne postanowienia umowy modyfikacja - data publikacji 23.08.2019r.

Parametry opraw oświetleniowych - data publikacji 23.08.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - data publikacji 23.08.2019r.

Informacja z OTWARCIA  ofert - data publikacji 03.09.2019r.

Informacja WYBÓR oferty - data publikacji 26.09.2019r.

 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-08-05
Liczba wyświetleń: 1053

Wróć