Login    
 Article Details
FDZP.226.30.2019 DOSTAWA AMBULANSU TYPU,, C''

Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2019r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 06.09.2019r o godz. 10:30

Ogłoszenie - data publikacji 26.08.2019r

SIWZ- data publikacji 26.08.2019r

Załączniki do SIWZ - data publikacji 26.08.2019r

Opis przedmiotu zamówienia- data publikacji 26.08.2019r

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 26.08.2019r

Odpowiedzi na pytania  - data publikacji 02.09.2019r

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 06.09.2019r

Informacja WYBÓR ofert - data publikacji 16.09.2019r


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/26/2019
Number of Views: 649

Return