Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.29.2019. Dostawa leku PALIWIZUMAB

Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2019 r., o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.09.2019 r., o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 03.09.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 03.09.2019 r.

Istotne Postanowienia Umowy- data publikacji 03.09.2019 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 03.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 11.09.2019 r.

Wynik postępowania- data publikacji 17.09.2019 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-09-03
Liczba wyświetleń: 394

Wróć