Login    
 Article Details
FDZP.226.31.2019 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologii

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 27.09.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 19.09.2019 r.

SIWZ- data publikacji 19.09.2019 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 19.09.2019 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 19.09.2019 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 24.09.2019 r.

Modyfikacja załącznika nr 1B (pakiet nr 5)- data publikacji 24.09.2019

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 27.09.2019 r.

Unieważnienie postępowania pakiet nr 3- data publikacji 22.10.2019 r.

Wynik postępowania- data publikacji 22.10.2019 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/19/2019
Number of Views: 1579

Return