Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.32.2019 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BAD. SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2019r o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 27.09.2019r o godz. 11:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 19.09.2019r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 19.09.2019r

Opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 19.09.2019r

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 19.09.2019r

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - data publikacji 19.09.2019r

Załączniki do SIWZ - data publikacji 19.09.2019r

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 24.09.2019r

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 27.09.2019r

Wybór ofert - data publikacji 18.10.2019r


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-09-19
Liczba wyświetleń: 522

Wróć