Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.34.2019Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora do badań moczu;testy, probówki, kompresy

 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 04.10.2019 r. o godz.10:30

NOWY TERMIN!!!!

Termin składania ofert uplywa w dniu 08.10.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 08.10.2019 r. o godz.10:30

Ogłoszenie- data publikacji 26.09.2019 r.

SIWZ- data publikacji 26.09.2019 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 26.09.2019 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 26.09.2019 r.

Ogłosznie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 01.10.2019 r.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 01.10.2019 r.

Odpowiedzi na pytania do siwz- data publikacji 02.10.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 1A do siwz- data publikacji 02.10.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 02.10.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 02.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 08.10.2019 r.

Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 5- data publikacji 06.11.2019 r.

Wynik postępowania- data publikacji 12.11.2019 r.

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-09-26
Liczba wyświetleń: 858

Wróć