Login    
 Article Details
FDZP.226.35.2019 DOSTAWA KARDIOMONITORÓW I CENTRAL MONITORUJĄCYCH DLA ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2019r. o godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert w dniu 16.10.2019r. o godz, 10:30

NOWY TERMIN !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2019r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 18.10.2019r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 04.10.2019

SIWZ - data publikacji 04.10.2019

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 04.10.2019

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - data publikacji 04.10.2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 04.10.2019

Załączniki do SIWZ - data publikacji 04.10.2019

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia - data publikacji 14.10.2019

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert - data publikacji 14.10.2019

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 14.10.2019

Modyfikacja Istotnych postanowień umowy - data publikacji 17.10.2019

ZMODYFIKOWANE Postanowienia umowy - data publikacji 17.10.2019

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 18.10.2019

WYBÓR ofert - data publikacji 29.10.2019

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/4/2019
Number of Views: 559

Return