Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.39.2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2019r o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 22.11.2019r o godz. 11:30

OGŁOSZENIE -data publikacji 13.11.2019

SIWZ- data publikacji 13.11.2019

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - data publikacji 13.11.2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - data publikacji 13.11.2019

Załącznik nr 1A - Formularz ofertowo-cenowy - data publikacji 13.11.2019

Istotne postanowienia UMOWY - data publikacji 13.11.2019

Pozostałe załączniki - data publikacji 13.11.2019

MODYFIKACJA Zał. nr 2 - Opisu przedmiotu zamówienia - data publikacji 14.11.2019

Zmodyfikowny zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia -  data publikacji 14.11.2019

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 22.11.2019


UNIEWAŻNIENIE postępowania -data publikacji 29.11.2019


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-11-13
Liczba wyświetleń: 471

Wróć