Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.40.2019 Usługa serwisowa ANGIOGRAFU

 Termin składania ofert uplywa w dniu 29.11.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 29.11.2019r. o godz.10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 18.11.2019r.

 SIWZ - data publikacji 18.11.2019r.

 Zał. nr 1 Formularz oferty - data publikacji 18.11.2019r.

 Zał. nr 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 18.11.2019r.

 Zał nr 2 Istotne postanowienia umowy - data publikacji 18.11.2019r.

 Zał. nr 2A - umowa powierzenia przetawarzania danych - data publikacji 18.11.2019r.

 Pozostałe załączniki - data publikacji 18.11.2019r.

 Odpowiedzi na pytania nr 1 - data publikacji 26.11.2019r.

 Informacja z OTWARCIA  ofert - data publikacji 29.11.2019r.

 Informacja w WYBORU ofert - data publikacji 03.12.2019r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-11-18
Liczba wyświetleń: 550

Wróć