Login    
 Article Details
FDZP.226.41.2019 Przebudowa i modernizacja fragmentu Oddz.Gin-Poł wraz z wyposażeniem

 Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 11.12.2019r. o godz. 10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 25.11.2019r.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 25.11.2019r.

 Załączniki do specyfikacji - data publikacji 25.11.2019r.

 Istotne postanowienia umowy - data publikacji 25.11.2019

 Dokumentacja techniczna - data publikacji 25.11.2019r.

 Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 04.12.2019r.

 Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 06.12.2019r.

 Wymiary mebli Zał do odp. na pytania 2 - data publikacji 06.12.2019r.

 Odpowiedzi na pytania 3 - data publikacji 09.12.2019r.

 Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 11.12.2019r

 Informacja z WYBORU ofert - data publikacji 13.01.2020r.

  

 

 

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/25/2019
Number of Views: 2060

Return