Login    
 Article Details
FDZP.226.37.2019 Usługa UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

 Termin składania ofert upływa w dniu - 05.12.2019r. o godz. 10:

 Termin otwarcia ofert w dniu -  05.12.2019r. o godz. 10:10

  NOWY  TERMIN !!!

 Termin składania ofert upływa w dniu - 10.12.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu -  10.12.2019r. o godz. 10:10

 Ogłoszenie - data publikacji 27.11.2019r.

 Cześć I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców - data publikacji 27.11.2019r.

 Częśc II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA - data publikacji 02.12.2019r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 03.12.2019r.

 Wyjaśnienia do SIWZ - data publikacji 03.12.2019r.

 Zmiana SIWZ - data publikacji 03.12.2019r.

 Wyjaśnienia do SIWZ 2  - data publikacji 09.12.2019r.

 Informacja z OTWARCIA  ofert - data publikacji 10.12.2019r.

 Informacja o WYBORZE  najkorzystniejszej oferty -  data publikacji 12.12.2019r.

 

.


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/27/2019
Number of Views: 508

Return