Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.44.2019 ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2020r o godz. 11:00

Termin otwracia ofert w dniu 10.01.2020r o godz. 11:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 20.12.2019

Informacja o ZMIANIE ogłoszenia - data publikacji 20.12.2019r

SIWZ - data publikacji 20.12.2019r

Opis Przedmiotu Zamówienia - data publikacji 20.12.2019r

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - data publikacji 20.12.2019r

Istotne postanowienia UMOWY - data publikacji 20.12.2019r

Pozostałe załączniki - data publikacji 20.12.2019r

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 10.01.2020r

WYBÓR OFERTY - data publikacji 20.01.2020r


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-12-20
Liczba wyświetleń: 459

Wróć