Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.01.2020 Przebudowa PRACOWNI HEMODYNAMIKI

 Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2020r - godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 27.01.2020r. - godz. 10:30

 Ogłoszenie  - data publikacji 09.01.2020r.

 SIWZ - data publikacji 09.01.2020r.

 Formularz oferty - zał nr 1 - data publikacji 09.01.2020r.

 Istotne postanowienia umowy zał nr 7 - data publikacji 09.01.2020r.

 Pozostałe załączniki - data publikacji 09.01.2020r.

 Karty technologiczne pomieszczeń - data publikacji 09.01.2020r.

 Rzut poziomy adaptowanych pomieszczeń - data publikacji 09.01.2020r.

 DOKUMENTACJA TECHNICZNA - data publikacji 09.01.2020r

 Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 17.01.2020r.

 Rzut poziomy adaptowanych pomieszczeń - data publikacji 17.01.2020r.

 Szpital Ostrów obliczenia osłon - data publikacji  17.01.2020r.

 Zabudowa medlowa - data publikacji 17.01.2020r.

 zał 2 rzut pietra - data publikacji 17.01.2020r.

 zał 1 szkic gabinetu ablacji - data publikacji 17.01.2020r.

 zał 3 projekt wentylacji - data publikacji 17.01.2020r.

 Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 22.01.2020r.

 Modyfikacja wzoru umowy - data publikacji - 22.01.2020r.

 Zmodyfikowany wzór umowy  - data publikacji 22.01.2020r.

 Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 27.01.2020r.

 Informacja z WYBORU ofert - data publikacji 24.02.2020r.

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2020-01-09
Liczba wyświetleń: 862

Wróć