Login    
 Article Details
FDZP.226.02.2020 Dostawa STYMULATORÓW z podziałem na 11 zadań

  Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2020r. - godz.12:00

  Termin otwarcia ofert upływa w dniu 24.02.2020r. - godz. 12:30

  Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 17.01.2020r.

  SIWZ - data publikacji 17.01.2020r.

 JEDZ - data publikacji 17.01.2020r

  Zal nr 3 wzor umowy - data publikacji 17.01.2020r.

  

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 1/20/2020
Number of Views: 431

Return