Login    
 Article Details
FDZP.226.03.2020 Dostawa IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp

 Termin składania ofert uplywa w dniu 24.02.2020r. o godz.10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 24.02.2020r. o godz. 10:30

  Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 17.01.2020r.

  SIWZ - data publikacji 17.01.2020r.

  Formularz oferty zał 1 - data publikacji - 17.01.2020r.

  JEDZ wersja edytowalna - data publikacji 17.01.2020r.

  Zał nr 3 wzór umowy - data publikacji 17.01.2020r.

  Zał 1A opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 17.01.2020r. 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 1/21/2020
Number of Views: 534

Return