Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.05.2020 Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy dla Oddziału Okulistyki

Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2020r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 23.03.2020r. o godz. 10:30

OGŁOSZENIE o zamówieniu - data publikacji 13.02.2020r

SIWZ - data publikacji 13.02.2020r

Formularz oferty - data publikacji 13.02.2020r

Opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 13.02.2020r
Istotne postanowienia umowy - data publikacji 13.02.2020r

JEDZ wersja edytowalna - data publikacji 13.02.2020r

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2020-02-13
Liczba wyświetleń: 374

Wróć