Login    
 Article Details
FDZP.226.07.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 27.03.2020r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 21.02.2020r

SIWZ- data publikacji 21.02.2020r

Formularz oferty - data publikacji 21.02.2020r

Opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 21.02.2020r

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 21.02.2020r

JEDZ wersja edytowalna - data publikacji 21.02.2020r

ZMODYFIKOWANY Formularz oferty - data publikacji 21.02.2020r


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/21/2020
Number of Views: 477

Return