Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.07.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 27.03.2020r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 21.02.2020r

SIWZ- data publikacji 21.02.2020r

Formularz oferty - data publikacji 21.02.2020r

Opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 21.02.2020r

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 21.02.2020r

JEDZ wersja edytowalna - data publikacji 21.02.2020r

ZMODYFIKOWANY Formularz oferty - data publikacji 21.02.2020r


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2020-02-21
Liczba wyświetleń: 476

Wróć