Login    
 Article Details
FDZP.226.10.2020 Dostawa leku PALIWIZUMAB

Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 02.03.2020 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 21.02.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 21.02.2020 r.

Istotne Postanowienia Umowy- data publikacji 21.02.2020 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 21.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 02.03.2020 r.

Wynik postępowania- data publikacji 03.03.2020 r.

.


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/21/2020
Number of Views: 397

Return