Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.08.2020 Dostawa materiałów opatrunkowych dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2020 r. o godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert w dniu 13.03.2020 r. o godz. 10:30

NOWY TERMIN!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 16.03.2020 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 05.03.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 05.03.2020 r.

Wzór umowy- data publikacji 05.03.2020 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 05.03.2020 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 10.03.2020 r.

Modyfikacja odpowiedzi na pytania- data publikacji 11.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 11.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 16.03.2020 r.

Modyfikacja Siwz- komunikacja elektroniczna- data publikacji 26.03.2020 r.

Wynik postępowania- data publikacji 14.04.2020 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2020-03-05
Liczba wyświetleń: 845

Wróć