Login    
 Article Details
FDZP.226.06.2020 DOSTAWA LEKÓW DLA ZZOZ W OSTROWIE WLKP.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.03.2020r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 11.03.2020r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 11.03.2020r
Wzór umowy - data publikacji 11.03.2020r

Załączniki do SIWZ - data publikacji 11.03.2020r

Ogłoszenie ZMIANA - data publikacji 16.03.2020r

Informacja o ZMIANIE FORMY SKŁADANIA OFERT - data publikacji 16.03.2020r

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 17.03.2020r

Odpowiedzi na pytania II - data publikacji 17.03.2020r

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 20.03.2020r

Informacja z WYBORU ofert - data publikacji 02.04.2020r


Written By: zamowienia
Date Posted: 3/11/2020
Number of Views: 553

Return