Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.06.2020 DOSTAWA LEKÓW DLA ZZOZ W OSTROWIE WLKP.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.03.2020r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 11.03.2020r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 11.03.2020r
Wzór umowy - data publikacji 11.03.2020r

Załączniki do SIWZ - data publikacji 11.03.2020r

Ogłoszenie ZMIANA - data publikacji 16.03.2020r

Informacja o ZMIANIE FORMY SKŁADANIA OFERT - data publikacji 16.03.2020r

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 17.03.2020r

Odpowiedzi na pytania II - data publikacji 17.03.2020r

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 20.03.2020r

Informacja z WYBORU ofert - data publikacji 02.04.2020r


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2020-03-11
Liczba wyświetleń: 552

Wróć