Login    
 Article Details
FDZP.226.12.2020 Przebudowa fragmentu Oddz. Chirurgii Ogólnej i Urazowej

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2020 r. o godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert w dniu 27.03.2020 r. o godz. 09:30

Nowy termin!!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2020 r. o godz. 09:00

Termin otwarcia ofert w dniu 10.04.2020 r. o godz. 09:30

Ogłoszenie- data publikacji 12.03.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 12.03.2020 r.

Wzór umowy- data publikacji 12.03.2020 r.

Specyfikacja Techniczna- data publikacji 12.03.2020 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 12.03.2020 r.

Zmodyfikowana Dokumentacja Techniczna- data publikacji 13.03.2020 r.

Zmiania terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 18.03.2020 r.

Zmiana OGŁOSZENIA - data publikacji 18.03.2020r

Modyfikacja wzoru umowy- data publikacji 06.04.2020 r.

Zmodyfikowany wzór umowy- data publikacji 06.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytania do siwz- data publikacji 07.04.2020 r.

Przedmiary na roboty elektryczne- data publikacji 07.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 10.04.2020 r.

Wynik- data publikacji 29.06.2020 r.

 

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 3/12/2020
Number of Views: 1099

Return