Login    
 Article Details
FDZP.226.11.2020 Dostawa probówek i innych akcesoriów do zamkniętego, próżniowego systemu pobierania

Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 09.04.2020r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 01.04.2020r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 01.04.2020r

Wzór umowy - data publikacji 01.04.2020r

Załączniki do SIWZ - data publikacji 01.04.2020r

Wynik postępowania- data publikacji 08.05.2020 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 4/1/2020
Number of Views: 399

Return