Login    
 Article Details
FDZP.226.13.2020 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 14.04.2020r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 02.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 02.04.2020

Wzór umowy - data publikacji 02.04.2020

Pozostałe załączniki -  data publikacji 02.04.2020


Written By: zamowienia
Date Posted: 4/2/2020
Number of Views: 462

Return