Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.13.2020 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 14.04.2020r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 02.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 02.04.2020

Wzór umowy - data publikacji 02.04.2020

Pozostałe załączniki -  data publikacji 02.04.2020


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2020-04-02
Liczba wyświetleń: 461

Wróć