Login    
 Article Details
FDZP.226.15.2020 Naprawa serwis i usługi wulkanizacyjne ambulansów oraz pojazdów administracyjnych

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2020 r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 25.05.2020 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 15.05.2020 r.

SIWZ- data publikacji 15.05.2020 r.

Wzór umowy- data publikacji 15.05.2020 r.

Załącznik nr 1A do SIWZ- data publikacji 15.05.2020 r.

Pozostałe załączniki do SIWZ- data publikacji 15.05.202 r.

Modyfikacja załącznika nr 1A do SWIZ- data publikacji 21 05.2020 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 A do SIWZ- data publikacji 21.05.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 25.05.2020 r.

Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 2, 3, 4- data publikacji 02.06.2020 r.

Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 1- data publikacji 23.06.2020 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 5/15/2020
Number of Views: 531

Return