Login    
 Article Details
FDZP.226.19.2020 DOSTAWA AMBULANSU TYPU C

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2020r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 29.06.2020r o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 17.06.2020

SIWZ - data publikacji 17.06.2020

FORMULARZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - data publikacji 17.06.2020

WZÓR UMOWY - data publikacji 17.06.2020

Umowa powierzenia przetwarzania danych - data publikacji 17.06.2020

Załączniki do SIWZ - data publikacji 17.06.2020

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 24.06.2020

Informacja z OTWARCIA ofert- data publikacji 29.06.2020

WYBÓR OFERTY - data publikacji 09.07.2020


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/17/2020
Number of Views: 496

Return