Login    
 Article Details
FDZP.226.20.2020 Dostawa artykułów biurowch.

Termin składania ofert upływa w dniu 1.07.2020r o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert dnia 01.07.2020r o godz. 10.30

Ogłoszenie - data publikacji 19.06.2020r

SIWZ- data publikacji 19.06.2020r

Formularz ofertowy załącznik nr 1- data publikacji 19.06.2020

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1A- data publikacji 19.06.2020r

Wzór umowy załacznik nr 2 - data publikacji 19.06.2020r

Pozostałe załączniki - data publikacji 19.06.2020r

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 01.07.2020r

Wyniki z postępowania - data publikacji 15.07.2020r


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/19/2020
Number of Views: 490

Return