Login    
 Article Details
FDZP.226.21.2020.Odczynniki i dzierż. analizatorów do badań biochem.,immunochem.,gazometrycznych,LSI

Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 21.08.2020 r., godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 15.07.2020 r.

SIWZ- data publikacji 15.07.2020 r.

Załącznik nr 1A i 1B ( pakiet nr 1 i 2)- data publikacji 15.07.2020 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 15.07.2020 r.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- data publikacji 15.07.2020 r.

JEDZ- data publikacji 15.07.2020 r.

Formularz ofertowy - data publikacji 15.07.2020 r.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 7/15/2020
Number of Views: 392

Return