Login    
 Article Details
FDZP.226.26.2020 Dostawa leku PALIWIZUMAB

Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 10.09.2020 r. o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 31.08.2020 r.

SIWZ - data publikacji 31.08.2020 r.

Istotne Postanowienia Umowy - data publikacji 31.08.2020 r.

Załączniki do SIWZ - data publikacji 31.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 10.09.2020 r.

WYNIK - data publikacji 15.09.2020 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/31/2020
Number of Views: 259

Return