Login    
 Article Details
FDZP.226.27.2020 Przebudowa fragmentów Oddz. Chirurgii Ogólnej i Urazowej

Termin skladania ofert upływa w dniu 21.09.2020 r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 21.09.2020 r. o godz.10:30

NOWY TERMIN!!!

Termin składania ofert uplywa w dniu 06.10.2020 r, o godz. 09:00

Termin otwarcia ofert w dniu 06.10.2020 r. o godz. 09:30

Ogłoszenie- data publikacji 04.09.2020 r.

SIWZ- data publikacji 04.09.2020 r.

Wzór umowy- data publikacji 04.09.2020 r.

Specyfikacja techniczna- data publikacji 04.09.2020 r.

Załączniki do SIWZ- data publikacji 04.09.2020 r.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 15.09.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 15.09.2020 r.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikaji 22.09.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 22.09.2020 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 28.09.2020 r.

Modyfikacja-Przedmiar branży elektrycznej- data publikacji 28.09.2020 r.

Kosztorys ślepy-Meble- data publikacji 28.09.2020 r.

Odpowiedzi na pytania- data publikacji 30.09.2020 r.

Informacja z otwarcia- data publikacji 06.10.2020 r.

Wynik- data publikacji 08.12.2020 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/4/2020
Number of Views: 780

Return