Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.25.2020 Dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:30

Nowy termin!!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 04.12.2020 r. o godz. 10:30

OGŁOSZENIE - data publikacji 16.09.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 16.09.2020

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 16.09.2020

JEDZ- data publikacji 16.09.2020

Pozostałe załączniki - data publikacji 16.09.2020

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2020-09-16
Liczba wyświetleń: 1759

Wróć