Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.32.2020 Odczynniki do diagnostyki metodą RT-PCRwraz z izolacją RNAwirusaSARS CoV2,Grypy,RSV

Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2020 r. o godz. 10:00

Termni otwarcia ofert w dniu 09.12.2020 r. godz.10:30

Ogłoszenie- data publikacji 06.11.2020 r.

SIWZ- data publikacji 06.11.2020 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 06.11.2020 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy- data publikacji 06.11.2020 r.

Załącznik nr 1A i 1B- data publikacji 06.11.2020 r.

Załącznik nr 3 JEDZ-data publikacji 06.11.2020 r.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej- data publikacji 06.11.2020 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2020-11-06
Liczba wyświetleń: 328

Wróć