Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/34/13 świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego

Termin składania ofert upływa w dniu  12.12.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 12.12.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.12.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 04.12.2013

załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 04.12.2013

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 09.12.2013

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 09.12.2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 17.12.2013

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-12-06
Liczba wyświetleń: 1194

Wróć