Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
01/12/2013 ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego ZZOZ

termin składania ofert - 13.12.2013 godz. 10:00

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.12.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 04.12.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 11.12.2013

wyjaśnienia do SIWZ cz 1 - data publikacji 11.12.2013

wyjaśnienia do SIWZ cz 2 plan - data publikacji 11.12.2013

wyjaśnienia do SIWZ cz 3 - wykaz mienia - data publikcji 11.12.2013

wyjaśnienia do SIWZ cz 4 - data publikacji 11.12.2013

wynik postępowania - data publikacji 17.12.2013

 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-12-06
Liczba wyświetleń: 1277

Wróć