Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/31/13 dostawy stymulatorów

Termin składania ofert upływa w dniu  16.12.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 16.12.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 05.12.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 05.12.2013

załącznik nr 2 do SIWZ - data publikacji 05.12.2013

załącznik nr 2a do SIWZ - data publikacji 05.12.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 09.12.2013

załącznik nr 2a do siwz - data publikacji 09.12.2013

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 12.12.2013

zmodyfikowany formularz ofertowy - data publikacji 12.12.2013

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - data publikacji 02.01.2014


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2013-12-06
Liczba wyświetleń: 1416

Wróć