Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/32/2013 dostawa pomp infuzyjnych i stacji dokujących dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Termin składania ofert upływa w dniu  29.11.2013 o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert - 29.11.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 21.11.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 21.11.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 21.11.2013

wyjasnienia do SIWZ cz 1 - data publikacji 26.11.2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 04.12.2013

 


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 1207

Wróć