Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP/27/13 dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących, czystościowych

Termin składania ofert upływa w dniu  16.10.2013 o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert - 16.10.2013 o godzinie 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 02.10.2013

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 02.10.2013

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 02.10.2013

modyfikacja siwz - data publikacji 04.10.2013

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 04.10.2013

wyjaśnienia do siwz 1 - data publikacji 08.10.2013

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 08.10.2013

wyjaśnienia do siwz 2 - data publikacji 11.10.2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 20.11.2013

 


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 1197

Wróć